Kandariya Mahadeva Temple

Kandariya Mahadeva Temple

Nos templos de Khajuraho

Nos templos de Khajuraho

Lakshmana Temple

Lakshmana Temple

Varaha Temple

Varaha Temple

"Ganesh" no Kandariya Mahadeva Temple

Pela estrada...

Pela estrada...

Poço comunitário da aldeia

Poço comunitário da aldeia

Uma pausa para a meditação

Uma pausa para a meditação

O profeta e seu neto

O profeta e seu neto

No jantar com Garlic nan - vegetable pilao - mutton masala - butter chicken

No jantar com Garlic nan - vegetable pilao - mutton masala - butter chicken